Zes jaar geleden sloegen Open Vld, sp.a en onafhankelijke kandidaten de handen in elkaar onder de naam SAMEN ANDERS. Eén van onze belangrijkste prioriteiten was mensen meer inspraak geven. Daarom organiseerden we in het voorjaar van 2012 het eerste Grote Referendum. 532 mensen namen deel. We kregen ook meer dan 100 concrete ideeën binnen.

De voorbije jaren hebben we veel van deze voorstellen uitgevoerd. Maar het werk is niet af. Daarom gaan we samen door, onder dezelfde naam: SAMEN ANDERS. En opnieuw willen we de mensen volop inspraak geven in de opmaak van ons programma.

Met dit 2de Grote Referendum gaven we jou de afgelopen maanden de kans om jouw mening te geven. U maakte massaal gebruik van deze mogelijkheid en meer dan 500 gezinnen lieten hun stem horen en vulden dit formulier in. De resultaten worden nu verwerkt en zullen we zeker gebruiken voor ons programma. Want, jouw mening telt!

Uit de analyse is gebleken dat onze voorstellen massaal worden gesteund door onze inwoners.

589 gezinnen namen deel aan het Tweede Grote Referendum, dat liep van half april tot begin juli. We doen daarmee beter dan in 2012, waardoor dit referendum de grootste bevraging ooit is in onze gemeente.

Opvallend is dat meer dan 8 op 10 mensen vinden dat onze gemeente er de voorbije jaren op vooruit is gegaan. Dat staat in schril contrast met de resultaten van het eerste Grote Referendum in 2012. Toen vond meer dan de helft van de deelnemers dat de gemeente er niet op vooruit was gegaan. Het toont aan dat het nieuwe beleid op steun kan rekenen. Dat geldt ook voor de 26 concrete voorstellen van SAMEN ANDERS.

Met een gemiddelde score van 9 op 10 krijgen onze voorstellen groen licht van de mensen.

Het grote succes van het Tweede Grote Referendum bewijst dat mensen inspraak belangrijk vinden. “Burgers willen gerespecteerd worden. Ze willen hun mening kunnen zeggen en inspraak hebben bij het beleid. Daarom ook was meer inspraak en betrokkenheid een kernpunt in het beleid van de voorbije jaren,” zegt Tom Ongena. “Dat is ook opgevallen bij de deelnemers, want bijna 3 op 4 van hen vindt dat het bestuur nu luistert naar de mensen.” Een hoge score valt er ook te noteren voor evenementen en ontspanning: bijna 9 op 10 deelnemers vinden dat er heel wat te beleven is onze gemeente. In 2012 was dat nog minder dan de helft.

De trendbreuk met het vorige beleid valt sterk op in de resultaten, maar het werk is zeker niet af.

Zo blijft mobiliteit en verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Meer dan 6 op 10 mensen vindt dat we voldoende aandacht hebben gehad voor verkeersveiligheid. Dat is een pak beter dan in 2012, toen 6 op 10 nog vond  dat het verkeer onveiliger was geworden. Maar toch bewijst het dat we aandacht moeten blijven hebben voor een verkeerveiligere gemeente.

Met het referendum werden ook 26 concrete voorstellen aan de bevolking voorgesteld. De grootste steun was er voor de uitbreiding van het digitaal loket, het bewaren van de open ruimte in onze gemeente, een betere busverbinding tussen de kernen en met het nieuwe ziekenhuis, nieuwe fietsverbindingen en fietsstraten en de verlaging van de personenbelasting naar 7%.

Alle resultaten van het Tweede Grote Referendum kan je hier raadplegen.