Geef lokale handelaars en KMO’s de kans om aanbesteding binnen te halen


Uit een rondvraag van Unizo blijkt dat lokale besturen bij aanbestedingen vaker niet dan wel voor
lokale ondernemers kiezen. Samen Anders vindt dat daar verandering in moet komen. En dus
pleiten zij voor een actieplan dat de kansen van lokale KMO’s op een aanbesteding vergroot: “Onze
lokale ondernemers krijgen onvoldoende de kans om lokale aanbestedingen binnen te halen. Dat
moet veel beter kunnen”, zegt gemeenteraadslid Ronny Slootmans
De vraag van Slootmans naar de hoeveelheid aanbestedingen en het aandeel daarvan dat werd
gegund aan lokale ondernemingen, bleef vooralsnog onbeantwoord. Maar dat lokale besturen vaker
niet dan wel voor lokale ondernemers kiezen, is al langer geweten. Zo blijkt ook uit een eerdere
enquête van Unizo. KMO’s gaven daarbij vier belangrijke redenen op waarom dat zo is. Ofwel is men
niet op de hoogte van de aanbesteding. Of men weet niet hoe eraan te beginnen. Sommigen zijn
bang dat de overheid een trage betaler is. En tot slot kijkt men ook op tegen de administratieve
rompslomp.
Voor Samen Anders toont het de noodzaak aan van een meer KMO-vriendelijke aanpak bij het
uitschrijven van overheidsopdrachten door het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver.
Ronny Slootmans: “De afgelopen jaren waren niet eenvoudig voor onze ondernemers. Na de
coronacrisis volgde al snel de energiecrisis die op haar beurt de inflatie deed oplopen, wat dan weer
zorgde voor hogere loonkosten. Het lokaal economisch weefsel staat stevig onder druk. Het minste
dat je dan als lokaal bestuur kan doen, is om het voor ondernemers gemakkelijker te maken om in te
tekenen op overheidsopdrachten van onze gemeente.”
“Geef hen bijvoorbeeld de kans zich te registreren als gemeenteleverancier, kap een
overheidsopdracht op in verschillende kleinere stukken of hanteer bij overheidsopdrachten meerdere
criteria dan alleen de prijs zoals duurzaamheid, ecologische voetafdruk of snelle dienstverlening. Zet in
op communicatie en sensibilisering en zorg vervolgens voor begeleiding en ondersteuning voor die
mensen. Het zijn maar enkele manieren om ervoor te zorgen dat meer lokale ondernemers aan de
slag kunnen voor onze gemeente. Een win-win-situatie.”

Het voorstel viel wel in goede aarde bij de meerderheid en de bevoegde schepen wil de suggesties
zeker bekijken.
“Het is jammer dat men niet voluit wil gaan voor een echt actieplan“, vindt het raadslid van Samen
Anders, “maar dat men bereid is om in samenwerking met andere actoren zoals Unizo, SKWinkel, etc.
een infoavond te organiseren voor onze ondernemers, is alvast een eerste stap in de goede richting!”

Vergelijkbare berichten