Derde Grote Referendum van start

Derde Grote Referendum van start

Vanaf deze week bevraagt Samen Anders opnieuw de inwoners van Sint-Katelijne-Waver over het huidige en toekomstige beleid van de gemeente. “Politiek doe je voor de mensen maar ook met de mensen” stelt Katrien Willems, gemeenteraadslid voor Samen Anders. “Mensen zijn bezorgd om de fietsveiligheid, het groen en de geplande dorpskernvernieuwingen. Met dit referendum geven we…

Samen Anders wil dat Sint-Katelijne-Waver inzet op duurzaam waterbeleid

Samen Anders wil dat Sint-Katelijne-Waver inzet op duurzaam waterbeleid

Nooit eerder leek de droogte zo vroeg te komen in ons land. Op sommige plaatsen kwam er afgelopen week zelfs geen leidingwater meer uit de kranen. Ook in Sint-Katelijne-Waver dreigen er tekorten. Nochtans liggen er volgens Samen Anders gemeenteraadslid Katrien Willems mogelijkheden om lokaal een omslag te bewerkstelligen: “We hebben nood aan een innovatief waterplan,…

N-VA en CD&V overwegen om gemeentescholen af te stoten. Dat erkende de meerderheid op een vraag van SAMEN ANDERS op de gemeenteraad gisterenavond.

N-VA en CD&V overwegen om gemeentescholen af te stoten. Dat erkende de meerderheid op een vraag van SAMEN ANDERS op de gemeenteraad gisterenavond.

De meerderheid denkt eraan om de drie gemeentelijke basisscholen af te stoten en over te hevelen naar een ander onderwijsnet. Dat werd gisterenavond bevestigd op de gemeenteraad, op een vraag van oppositiepartij SAMEN ANDERS. “De voorbije weken circuleerden er geruchten dat de meerderheid denkt aan het afstoten van de eigen basisscholen,” zegt Ronny Slootmans, gemeenteraadslid…

Trajectcontroles al jaar niet actief,  striktere opvolging noodzakelijk!

Trajectcontroles al jaar niet actief, striktere opvolging noodzakelijk!

De trajectcontroles op de Berlaarbaan en de Walemstraat zijn al sinds juni vorig jaar niet actief. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van SAMEN ANDERS-fractieleider Tom Ongena. “Dit is onbegrijpelijk. Die camera’s hebben honderdduizenden euro’s gekost en zijn cruciaal om snelheidsduivels tegen te gaan. Er is duidelijk sprake van een gebrekkige opvolging,”…

Registratie als orgaandonor binnenkort helemaal digitaal in Sint-Katelijne-Waver. Meerderheid keurt voorstel SAMEN ANDERS goed op gemeenteraad

Registratie als orgaandonor binnenkort helemaal digitaal in Sint-Katelijne-Waver. Meerderheid keurt voorstel SAMEN ANDERS goed op gemeenteraad

Binnenkort zullen inwoners van Sint-Katelijne-Waver zich via het digitaal loket helemaal online kunnen laten registreren als orgaandonor. De gemeenteraad keurde maandag dit voorstel van oppositiepartij SAMEN ANDERS goed. “Daarmee worden we na Kortrijk de tweede gemeente in Vlaanderen waar dat kan. Hiermee willen we mensen aanmoedigen om hun organen na hun dood af te staan…

Drie voorstellen SAMEN ANDERS goedgekeurd op gemeenteraad. Constructief oppositie voeren loont

Drie voorstellen SAMEN ANDERS goedgekeurd op gemeenteraad. Constructief oppositie voeren loont

Met een positieve ingesteldheid oppositie voeren loont, dat bleek afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad in Sint-Katelijne-Waver. “Onze voorstellen om de  gevaarlijke verkeerssituaties in de Lange Zandstraat en aan de Heisbroekweg aan te pakken in onze gemeente konden op bijval rekenen bij de meerderheid, alsook ons idee om een samenwerking te onderzoeken met de Vlaamse Ombudsman.”…

Meerderheid wil oppositie mond snoeren

Meerderheid wil oppositie mond snoeren

De meerderheid van N-VA en CD&V doet er alles aan om het de oppositie knap lastig te maken om haar democratische taak te vervullen. “In januari duwden beide partijen zonder overleg een nieuwe huishoudelijk reglement door, dat de rechten van de oppositie inperkt. Bovendien wordt de oppositie geweerd uit belangrijke bestuursorganen. Dat staat in schril…

SAMEN ANDERS stelt op komende gemeenteraad voor om samenwerking aan te gaan met Vlaamse Ombudsman

SAMEN ANDERS stelt op komende gemeenteraad voor om samenwerking aan te gaan met Vlaamse Ombudsman

SAMEN ANDERS stelt voor dat Sint-Katelijne-Waver een samenwerking aangaat met de Vlaamse Ombudsman voor de behandeling van klachten. “De Vlaamse Ombudsman is zelf vragende partij om zijn expertise ook in te zetten voor de behandeling van klachten over de gemeentelijke dienstverlening. Het kan dus een win-win zijn voor én de gemeente, die professionele ondersteuning krijgt…

Meerderheid principieel bereid om 10 voorstellen van SAMEN ANDERS uit te voeren

Meerderheid principieel bereid om 10 voorstellen van SAMEN ANDERS uit te voeren

Tijdens het debat over het bestuursakkoord nam de burgemeester het uitdrukkelijke engagement om 10 concrete voorstellen van SAMEN ANDERS die het bestuursakkoord moeten verbeteren,  grondig te onderzoeken en uit te voeren als dat mogelijk blijkt. “We reikten op het debat de hand uit naar de meerderheid en dienden 10 concrete en haalbare voorstellen in om…

SAMEN ANDERS reikt hand naar meerderheid om bestuursakkoord te verbeteren

SAMEN ANDERS reikt hand naar meerderheid om bestuursakkoord te verbeteren

N-VA en CD&V stelden onlangs hun bestuursakkoord voor. “Het is goed dat men de door ons opgestarte projecten zoals de cultuur- en fuifzaal wil verder zetten,” zegt Tom Ongena, fractieleider van SAMEN ANDERS. “Maar het akkoord blinkt jammer genoeg ook uit in vaagheid en mist duidelijk ambitie om onze gemeente verder te vernieuwen. Bovendien zijn…