Meerderheid wil oppositie mond snoeren

De meerderheid van N-VA en CD&V doet er alles aan om het de oppositie knap lastig te maken om haar democratische taak te vervullen. “In januari duwden beide partijen zonder overleg een nieuwe huishoudelijk reglement door, dat de rechten van de oppositie inperkt. Bovendien wordt de oppositie geweerd uit belangrijke bestuursorganen. Dat staat in schril contrast met de vorige legislatuur.”

Op de gemeenteraad van begin deze maand werd een nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd, zeg maar de spelregels voor de gemeenteraad in de komende zes jaar. “Zes jaar geleden werd hierover vooraf overlegd met de fractieleiders van de verschillende fracties, zowel oppositie als meerderheid. Dat is nu niet gebeurd,” zegt gemeenteraadslid en voormalig schepen Ronny Slootmans. De meerderheid heeft eenzijdig verschillende wijzigingen doorgevoerd, die als resultaat hebben dat de oppositie het moeilijker wordt gemaakt om haar democratische controleplicht uit te voeren.

Beperking inzagerecht en spreekrecht

Zo wordt het inzagerecht in dossiers van de gemeente onnodig moeilijk gemaakt. “Vorige legislatuur hebben we de hele gemeentelijke besluitvorming gedigitaliseerd via een web-applicatie. Het is perfect mogelijk om raadsleden via deze applicatie elektronisch toegang te geven tot dossiers die van belang zijn. Maar men weigert dat expliciet. In het nieuwe reglement wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat men dossiers enkel nog ‘ter plaatse’ kan komen consulteren, op het gemeentehuis,” stelt fractieleider Tom Ongena vast.

Raadsleden hebben ook het recht om kopies te vragen van dossiers. “Dat staat ingeschreven in het decreet, dus dat kan men ons niet weigeren. Maar waar dit vroeger kosteloos was, heeft men nu voorzien om de raadsleden daarvoor te laten betalen.” Verder heeft men ook geraakt aan het spreekrecht van raadsleden tijdens de gemeenteraad: men zal voortaan per punt slechts twee maal mogen tussenkomen. “Ongezien in die 24 jaar dat ik raadslid ben in onze gemeente,” zegt Ronny Slootmans.

Oppositie uit directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf geweerd

Behalve deze nieuwe beperkingen in het reglement, doet men er ook alles aan om de opposite uit te sluiten uit de verschillende beheersorganen binnen onze gemeente. Zo werd SAMEN ANDERS, nochtans de tweede grootste partij, uit het (onbezoldigde) directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf gehouden. De meerderheidspartijen hebben enkel hun eigen mensen aangeduid. “Dat staat in schril contrast met de vorige legislatuur, waar toenmalige oppositiepartij CD&V wel een zitje kreeg in het directiecomité. We betreuren dat ten zeerste. Het Autonoom Gemeentebedrijf beslist over heel wat investeringen in onze gemeente, denk maar aan de fuif- en cultuurzaal die er komt. Het gaat om grote bedragen, waarbij het vanuit democratisch oogpunt normaal is dat de oppositie daar ook inzage in krijgt. Maar N-VA en CD&V willen duidelijk geen pottenkijkers,” zegt gemeenteraadslid Katrien Willems.

SAMEN ANDERS betreurt deze trendbreuk met het verleden ten zeerste. “Op de gemeenteraad hebben we de hand gereikt naar de meerderheid om samen te werken aan een nog betere gemeente. We stellen jammer genoeg vast dat deze constructieve opstelling maar van één kant komt. N-VA en CD&V doen er alles aan om de tweede grootste partij aan banden te leggen. Dit is zeer klein van hen. We leggen ons hier echter niet bij neer. We kregen van de kiezer een duidelijk mandaat en zullen dat volop gebruiken. Ook als men het ons moeilijk maakt,” besluit Ongena.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *