Meer dan 2 km aan bijkomende geluids- en groenschermen voor doortrekking van R6

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) wil extra geluidsmilderende maatregelen naast de al opgenomen milderende maatregelen in de project-MER voor de doortrekking van de R6 tussen de Mechelsesteenweg en de Putsesteenweg (N15) in Sint-Katelijne-Waver. Dat bevestigde ze na een overleg met Vlaams parlementslid (Open Vld) en Katelijns fractieleider van SAMEN ANDERS Tom Ongena. Uit de eerste draft van het project-milieueffectenrapport (project-MER) voor de doortrekking van de R6 is gebleken dat er bijkomende maatregelen nodig zijn om de negatieve effecten op het omgevingsgeluid voor de woningen in de directe omgeving van de weg te verminderen. Aangezien de doortrekking van de R6 inmiddels gerealiseerd is, betreft dit een unieke situatie waarbij enkel via plaatsing van geluidsschermen de geluidsoverlast aangepakt kan worden.

2 km bijkomende geluids- en groenschermen

 Begin juni 2020 werden de voorlopige conclusies die opgenomen zijn in de eerste versie van het project-MER toegelicht aan de stakeholders en omwonenden. De studie toont onder andere enkele negatieve effecten aan op het vlak van geluid voor de bewoners dicht bij de nieuwe weg. Minister Lydia Peeters heeft in een open gesprek Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) bevestigd dat er bijkomende geluidsmilderende maatregelen worden genomen. De minister zal daarvoor ook de nodige budgetten vrijmaken.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Ik heb het licht op groen gezet voor bijkomende maatregelen, waaronder  2 km aan extra geluids- en groenschermen. Dit moet de geluidsoverlast van de doorgetrokken weg verminderen voor de omwonenden en de buurt. Daarnaast ga ik ook in op de vraag om buiten de zone project-MER bijkomende geluidsschermen te plaatsen. Door onderzoek is immers gebleken dat de omgeving voor de rotonde Heisbroekweg hoog scoort inzake geluidsoverlast. Hier komen ook geluidsschermen, zo’n 500 meter in de zone voor de nieuwe R6 (vanuit Mechelen)”.

Vlaams parlementslid Tom Ongena: “De omwonenden en de gemeente Sint-Katelijne-Waver dringen al vele jaren aan op bijkomende geluidsschermen. De toezegging van de minister is een belangrijke doorbraak. Ook dat men buiten het eigenlijke projectgebied, aan de rotonde met de Heisbroekweg, extra geluidsschermen zal plaatsen is ronduit fantastisch nieuws.”

Het parlementslid dankt de minister daarom uitdrukkelijk voor het engagement en hoopt op een snelle realisatie. Hij zal het dossier zeker blijven opvolgen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *