20 boetes per dag door ANPR-camera’s

“Gemeentebestuur moet inzetten op verkeersveiligheid en investeren in extra trajectcontroles en vrachtwagensluizen”

Op initiatief van toenmalig mobiliteitsschepen Tom Ongena (SAMEN ANDERS) werden er in 2017 trajectcontroles geplaatst in de Walemstraat en langs de Berlaarbaan. Later kwamen er ook vrachtwagensluizen op de Stationsberg en rond de dorpskernen van Sint-Katelijne-Waver en Pasbrug. Uit cijfers die SAMEN ANDERS hierover opvroeg bleek dat er 7.205 boetes uitgeschreven werden in 2020. “Het grootste aantal pv’s werd uitgeschreven voor de nieuwe trajectcontrole in de Lombaardstraat, maar wat vooral opvalt is het aantal boetes tegen vrachtverkeer dat vorig jaar halveerde,” zegt Ongena. “Het weren van doorgaand zwaar verkeer moet een prioriteit blijven.”

Lokale trajectcontroles

Sint-Katelijne-Waver was in 2017 de eerste gemeente in Vlaanderen die trajectcontroles plaatste op gemeentewegen. Dat gebeurde op initiatief van toenmalig mobiliteitsschepen Tom Ongena. Intussen telt onze gemeente 4 trajectcontroles en 3 vrachtwagensluizen, die bewaakt worden door 14 camera’s. Vorig jaar werden er via deze camera’s 5.432 snelheidsboetes uitgeschreven. “Opvallend is dat 3 op 4 boetes komen van de nieuwe trajectcontrole in de Lombaardstraat. In september werden daar gemiddeld 50 processen-verbaal per dag opgemaakt,” aldus Ongena. “Daarom vroegen we om extra snelheidsborden te plaatsen. Die werden na lang wachten eindelijk geplaatst en sindsdien daalde het aantal pv’s tot ongeveer 20 per dag, wat nog steeds een erg hoog aantal is. Ter vergelijking: op de Berlaarbaan zit je aan ongeveer 4 boetes per dag.”

Halvering pv’s vrachtwagensluizen

Ook de vrachtwagensluizen zijn actief en uit de cijfers bleek dat er vorig jaar 1.478 boetes uitgeschreven werden in Pasbrug en 295 in het centrum. Wat hierbij opvalt is dat deze cijfers in 2019 nog dubbel zo hoog lagen.  “Dat roept ernstige vragen op,” zegt Ongena. “Het weren van doorgaand zwaar verkeer moet een prioriteit blijven. Bovendien wordt de camera op de Stationsberg nog steeds niet gebruikt om het zwaar verkeer daar te weren.”

Verkeersveiligheid

De camera’s hebben duidelijk hun nut al bewezen en Ongena roept het gemeentebestuur dan ook op om niet alleen optimaal gebruik te maken van de beschikbare camera’s maar ook verder te investeren in nieuwe trajectcontroles en vrachtwagensluizen. Zo pleit SAMEN ANDERS ervoor om ook vrachtwagensluizen rond Waver te realiseren en een trajectcontrole in de Molenstraat op te stellen. “In de vorige legislatuur hebben we zwaar ingezet op verkeersveiligheid en we hopen dan ook dat het gemeentebestuur zich herpakt en van verkeersveiligheid opnieuw een prioriteit maakt,” sluit Ongena af.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *