SAMEN ANDERS reikt hand naar meerderheid om bestuursakkoord te verbeteren

N-VA en CD&V stelden onlangs hun bestuursakkoord voor. “Het is goed dat men de door ons opgestarte projecten zoals de cultuur- en fuifzaal wil verder zetten,” zegt Tom Ongena, fractieleider van SAMEN ANDERS. “Maar het akkoord blinkt jammer genoeg ook uit in vaagheid en mist duidelijk ambitie om onze gemeente verder te vernieuwen. Bovendien zijn we ongerust dat men inzake verkeersveiligheid de klok wil terugdraaien.” Daarom legt SAMEN ANDERS 10 concrete voorstellen ter stemming voor aan de gemeenteraad die het bestuursakkoord moeten verbeteren. “We reiken de hand uit naar de meerderheid om samen onze gemeente nog beter te maken.”

Het was lang wachten op het bestuursakkoord van N-VA en CD&V. Pas in de loop van januari werd de tekst voorgesteld. SAMEN ANDERS heeft het akkoord doorgelicht. “We zijn tevreden dat sommige projecten die we in de vorige legislatuur hebben opgestart, zullen verder gezet worden,” zegt gemeenteraadslid en oud-schepen Ronny Slootmans. “We denken hierbij aan de bouw van een cultuur- en fuifzaal, de uitbouw van het sportpark aan Bruultjeshoek of de aanpassing van de stationsparking om de veiligheid van fietsers te verhogen.”

Weinig vernieuwend en vaag

Toch stellen we vast dat het akkoord weinig vernieuwend is. “We lezen heel veel zaken in het akkoord die al bestaan, zoals een mantelzorgpremie, een digitale schoolroutekaart of de kernraden. Bovendien staan er heel veel goed bedoelde intenties in, maar ontbreken concrete voorstellen om die te halen of ontbreekt een duidelijk engagement. Zo wil men zich niet engageren om de belastingen verder te verlagen,” aldus Slootmans.

“Die vaagheid maakt ons ook ongerust,” zegt gemeenteraadslid Katrien Willems. “De paragraaf over het woonproject Maenhoevelden blinkt uit in nietszeggendheid. Gaat men het er nu helemaal vol bouwen of gaat men geen enkel huis zetten en een schadeclaim van miljoenen euro’s betalen?” Ook inzake mobiliteit houden we onze adem in. “We vrezen dat men de klok wil terugdraaien,” zegt Willems. Ondanks het feit dat tellingen aantonen dat de asverschuivingen in de Lombaardstraat werken, maakt men er een heilig doel van om die te verwijderen, zonder dat men al zicht heeft op een alternatief. “Maar ook inzake vrachtverkeer zien we dat men het bestaande plan, dat het vrachtverkeer uit de dorpskernen en woonwijken moet houden, wil herbekijken. Hetzelfde geldt voor de fietsstraten. We zullen ons met man en macht verzetten tegen een beleid dat verkeersveiligheid opnieuw naar de achtergrond duwt.”

10 voorstellen om akkoord te verbeteren

SAMEN ANDERS was dé winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Onze voorstellen voor een nog betere gemeente werden duidelijk gesmaakt en kunnen rekenen op grote steun bij de mensen. “Daarom hebben we 10 concrete voorstellen uit ons programma genomen en op de agenda van de komende gemeenteraad geplaatst. Daarmee reiken we de hand naar de meerderheid. Het gaat om 10 haalbare en betaalbare voorstellen die het bestuursakkoord moeten verbeteren,” zegt fractieleider Tom Ongena.

De tien voorstellen zijn:

  • De kernraden krijgen een eigen budget, waarmee de inwoners zelf aan de slag kunnen om projecten te realiseren in hun kern of wijk
  • De gemeente zet volop in op deelmobiliteit. We introduceren deelfietsen, deelsteps en deelwagens in onze gemeente.
  • Het tarief van de aanvullende personenbelasting wordt verlaagd naar 7%.
  • De periodieke onderhoudskaravaan, die zorgt voor propere wijken en straten, wordt verder uitgebouwd en structureel gemaakt.
  • Er komt een actieplan, in samenwerking met de scholen en andere organisaties, om het drugs– en alcoholgebruik bij jongeren tegen te gaan.
  • Om fuiven veiliger te maken en betaalbaar te houden voor de organisatoren, werkt de gemeente een raamcontract uit voor de inzet van veiligheidsagenten.
  • De fietsostrade wordt veiliger gemaakt met een trajectcontrole op de Spoorweglei.
  • We hebben specifieke aandacht voor de vele alleenstaanden in onze gemeente. Daarom komt er een single-toets.
  • We stimuleren het fietsgebruik bij schoolgaande kinderen en jongeren via een “SKW-chip”. Wie op het einde van het jaar minstens 100 keer met de fiets is gekomen, krijgt een Skwinkelbon als beloning.
  • We voeren taxicheques in, waardoor senioren en mensen die het financieel moeilijk hebben goedkoper een taxi kunnen huren.

“Deze voorstellen komen tegemoet aan de vraag van veel mensen en verenigingen in onze gemeente. We hopen dat de meerderheid onze uitgestoken hand aanvaardt en onze voorstellen mee wil opnemen in haar bestuursakkoord. Het zou de start kunnen zijn van een constructieve samenwerking in de komende jaren om samen onze gemeente nog beter te maken,” besluit Tom Ongena.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *