Meerderheid principieel bereid om 10 voorstellen van SAMEN ANDERS uit te voeren

Tijdens het debat over het bestuursakkoord nam de burgemeester het uitdrukkelijke engagement om 10 concrete voorstellen van SAMEN ANDERS die het bestuursakkoord moeten verbeteren,  grondig te onderzoeken en uit te voeren als dat mogelijk blijkt. “We reikten op het debat de hand uit naar de meerderheid en dienden 10 concrete en haalbare voorstellen in om het bestuursakkoord van N-VA en CD&V aan te vullen en beter te maken,” zegt fractieleider Tom Ongena. “We zijn tevreden met het principiële engagement van de meerderheid om deze te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren. We zullen er nu nauwlettend op toezien dat men dit engagement ook effectief nakomt.” Ook andere voorstellen van SAMEN ANDERS werden goedgekeurd. “Zo zal men bekijken of er met oudjaar een geluidsarm vuurwerkspektakel komt van de gemeente zelf en komt er een actievere communicatie over het strooiplan.”

 

Op vraag van SAMEN ANDERS begon de gemeenteraad gisteren met een debat over het bestuursakkoord van N-VA en CD&V. SAMEN ANDERS is tevreden dat men vele projecten die de voorbije jaren waren opgestart wil verder zetten, zoals de bouw van een nieuwe fuif- en evenementenhal. “Toch blinkt het akkoord op veel plaatsen uit in vaagheid. Daarom hebben onze raadsleden op de gemeenteraad heel wat vragen gesteld,” zegt fractieleider Tom Ongena. “De antwoorden maakten alvast duidelijk dat er nog heel wat werk is om de vele intenties ook om te zetten in concrete beleidsdaden.”

SAMEN ANDERS diende ook 10 voorstellen in om het akkoord te verbeteren. “Het gaat om 10 haalbare en betaalbare voorstellen, die tegemoet komen aan de vraag van veel inwoners en verenigingen,” zegt gemeenteraadslid Katrien Willems. Zo wil SAMEN ANDERS bijvoorbeeld eigen budgetten voor de kernraden, waarmee bewoners zelf projecten in hun wijk kunnen realiseren. Ook hebben we een voorstel om veilig fuiven mogelijk te maken, zonder dat dit een financiële kater betekent voor de organisatoren. “We vragen ook een duidelijk engagement van de meerderheid om de belastingen verder te verlagen en met taxicheques willen we een antwoord geven op de vraag van veel senioren naar een betere en betaalbare mobiliteit,” zegt Willems.

Bij monde van de burgemeester engageerde de meerderheid er zich toe deze voorstellen grondig te bekijken en te realiseren als dat mogelijk zou zijn. “We zijn blij met deze principiële bereidheid om onze voorstellen te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren,“ zegt gemeenteraadslid Ronny Slootmans. “We zullen dit uiteraard strikt opvolgen en er op toezien dat de meerderheid haar engagement ook effectief nakomt.”

Actievere communicatie over strooiplan en gemeentelijk vuurwerk met oudjaar

Ook andere voorstellen van SAMEN ANDERS werden gisteren positief onthaald. “Zo zal men nagaan of de gemeente zelf een vuurwerkspektakel kan organiseren op oudejaarsnacht,” zegt Ongena. “Dat gebeurt vandaag al in vele andere gemeenten en het zou een beter antwoord zijn op het vele illegale vuurwerk dan te zwaaien met boetes die toch niet worden uitgeschreven.” Concreet stelt SAMEN ANDERS daarom voor dat de gemeente zelf een vuurwerkmoment organiseert, waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsarm vuurwerk. “Dat is goed voor het welzijn van onze dieren en het zou een leuk moment zijn voor de inwoners om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.”

Tenslotte werd ook het voorstel van SAMEN ANDERS unaniem goedgekeurd om het strooiplan actiever te communiceren. “Vandaag is er wrevel over dat plan bij heel wat inwoners. Vaak omdat men niet weet welke straten wel of niet worden gestrooid. Daarom vroegen we om het strooiplan actiever te communiceren via de verschillende mediakanalen van de gemeente. Ook stelden we voor om via sociale media of de SMS-dienst telkens aan te geven als de strooidiensten op pad zijn geweest,” zegt Tom Ongena.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *