Hoog tijd voor een lokaal relanceplan

Vlaamse regering geeft 207.000 euro aan gemeente om lokale verenigingen te steunen

De Vlaamse regering maakte vandaag bekend dat het 87 miljoen euro verdeelt over de steden en gemeenten om lokale jeugd-, cultuur- en sportverenigingen te steunen die financieel verlies leden door de coronacrisis. Sint-Katelijne-Waver zal kunnen rekenen op meer dan 207.000 euro. “Dat is prima nieuws”, zegt Tom Ongena, fractieleider SAMEN ANDERS en ook Vlaams parlementslid. Hij herhaalt de vraag van SAMEN ANDERS aan het gemeentebestuur om zelf ook maatregelen te nemen om onze verenigingen te steunen. “Het wordt hoog tijd dat ook het gemeentebestuur nu met een lokaal relanceplan komt, zoals we op de gemeenteraad van begin mei al voorstelden.”

Op de gemeenteraad van 4 mei stelde oppositiepartij SAMEN ANDERS haar lokaal relanceplan voor. Het gaat om 18 maatregelen die onze bedrijven, verenigingen en mensen die het moeilijk hebben, moeten ondersteunen. “Door de coronacrisis hebben veel jeugd-, sport- en cultuurverenigingen hun geplande activiteiten en evenementen moeten annuleren. Die zijn nochtans cruciaal om hun kassen te spijzen,” zegt Tom Ongena. SAMEN ANDERS stelde daarom voor om o.m. de werkingssubsidies voor de verenigingen vast te klikken, extra steun te geven aan verenigingen die hygiënische maatregelen moeten nemen voor de heropstart van hun activiteiten en verschillende subsidies, zoals de subsidies voor het opruimen van zwerfvuil, te verdubbelen.

Hoog tijd dat gemeente zelf ook met een relanceplan komt

De Vlaamse regering trekt nu 87 miljoen euro uit om de verenigingen te helpen. “Steden en gemeenten krijgen een eenmalige extra subsidie van Vlaanderen die ze mogen gebruiken om de lokale verenigingen te helpen. Sint-Katelijne-Waver kan rekenen op iets meer dan 207.000 euro,” zegt Ongena. “Dat is prima nieuws. Onze gemeente leeft net van haar talrijke verenigingen.”

Hij hoopt erop dat het gemeentebestuur nu ook met een eigen plan komt. “N-VA en CD&V verwierpen begin mei onze voorstellen en wilden zelfs geen engagement nemen om tegen de zomer met een eigen lokaal relanceplan te komen. Terwijl alle overheden in ons land alle zeilen bij zetten om mensen, bedrijven en verenigingen in deze coronacrisis te helpen, blijven de acties van ons gemeentebestuur beperkt. We vragen meer daadkracht en hopen dat dit extra Vlaamse geld voor meer beweging kan zorgen. In het belang van onze verenigingen.”

SAMEN ANDERS zal daarom op de volgende gemeenteraad opnieuw de vraag stellen om met een concreet plan te komen dat onze verenigingen moet helpen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *