N-VA en CD&V overwegen om gemeentescholen af te stoten. Dat erkende de meerderheid op een vraag van SAMEN ANDERS op de gemeenteraad gisterenavond.

De meerderheid denkt eraan om de drie gemeentelijke basisscholen af te stoten en over te hevelen naar een ander onderwijsnet. Dat werd gisterenavond bevestigd op de gemeenteraad, op een vraag van oppositiepartij SAMEN ANDERS. “De voorbije weken circuleerden er geruchten dat de meerderheid denkt aan het afstoten van de eigen basisscholen,” zegt Ronny Slootmans, gemeenteraadslid en voormalig onderwijsschepen. “Daarom hebben we de vraag op de gemeenteraad gesteld en het antwoord was duidelijk: de overheveling ligt wel degelijk op tafel.” SAMEN ANDERS verzet zich hier tegen. “De voorbije legislatuur hebben we bijna 3 miljoen euro geïnvesteerd in onze basisscholen. Ze nu gratis overdragen aan een ander onderwijsnet zou getuigen van slecht bestuur. Bovendien verlies je dan als gemeente de mogelijkheid om eigen accenten te leggen.” SAMEN ANDERS hoopt daarom dat N-VA en CD&V dit plan snel laten varen en vraagt dat men alvast de ouders en leerkrachten duidelijk informeert over de plannen.

 

Sint-Katelijne-Waver telt drie basisscholen: GLOC, Octopus en Dijkstein. Samen vangen ze bijna 1.400 leerlingen op en werken er meer dan 120 leerkrachten en andere personeelsleden. “De gemeentescholen zijn populair in onze gemeente,” zegt Slootmans. “Ze leveren goed werk dankzij de inzet van de directies en leerkrachten.”

Ook bij het begin van de vorige legislatuur heeft dit idee even op tafel gelegen. “Maar toen hebben we resoluut gekozen voor een andere aanpak, namelijk meer investeringen in onze scholen en in nieuwe klassen. Want dat gebeurde in het verleden te weinig: zelfs de containerklassen waren verouderd en begonnen te lekken. In de voorbije legislatuur hebben we daarom een zware inhaaloperatie gedaan: we investeerden meer dan 3 miljoen euro. Alle containers werden vervangen door hoogwaardige klaslokalen,” zegt Ronny Slootmans, voormalig onderwijsschepen. Hij begrijpt daarom niet dat men – nu al die investeringen zijn gebeurd – eraan zou denken alles over te hevelen. “Eerst 3 miljoen euro Katelijns belastinggeld investeren en het dan gratis overdragen aan een ander net, getuigt van slecht bestuur.”

SAMEN ANDERS verzet zich dan ook tegen een mogelijke overheveling. “Je verliest immers de mogelijkheid om eigen klemtonen te leggen waardoor de lokale binding – die sterk gewaardeerd wordt door de ouders – dreigt verloren te gaan.”

Overleg met ouders en personeelsleden

De geruchten nemen meer en meer toe. “Dat kan leiden tot grote ongerustheid bij ouders en leerkrachten,” zegt Slootmans. Hij dringt er daarom op aan dat men snel open kaart speelt en in overleg gaat. “Inspraak mag zich niet beperken tot het aanleveren van nieuwe ideeën en projecten. Ook als men aan besparingen denkt, zoals de overheveling van de gemeentescholen, moet men de mensen durven betrekken. We vragen daarom dat men snel in overleg gaat met ouders, leerkrachten en andere personeelsleden.”

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *