Trajectcontroles al jaar niet actief, striktere opvolging noodzakelijk!

De trajectcontroles op de Berlaarbaan en de Walemstraat zijn al sinds juni vorig jaar niet actief. Dat blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van SAMEN ANDERS-fractieleider Tom Ongena. “Dit is onbegrijpelijk. Die camera’s hebben honderdduizenden euro’s gekost en zijn cruciaal om snelheidsduivels tegen te gaan. Er is duidelijk sprake van een gebrekkige opvolging,” Ongena begrijp ook niet dat de vrachtwagensluizen pas vanaf 1 mei operationeel zijn. Hij vraagt dat er voortaan een systematische, halfjaarlijkse rapportering komt van de metingen en verbalisaties. “Het is duidelijk dat er een striktere opvolging moet komen.”

 

Sinds enkele jaren staan er twee trajectcontroles in Sint-Katelijne-Waver: één in de Berlaarbaan, en één in de Walemstraat. “Onze gemeente was één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die op eigen wegen trajectcontroles heeft geïnstalleerd. Ze vormen een noodzakelijk sluitstuk van een efficiënt verkeersveiligheidsbeleid,” zegt Ongena, die destijds als mobiliteitsschepen initiatiefnemer was. Vorig jaar werden er bijkomende camera’s geplaatst. “Rond het centrum, op de Stationsbrug en en rond Pasbrug werden vrachtwagensluizen ingesteld. Die moeten het doorgaande zwaar verkeer uit de dorpskernen houden.”

Meer dan 700 overtredingen in eerste 5 maanden van 2018

Vorige maand vroeg Ongena de resultaten op van metingen van deze camera’s. “Het antwoord is ronduit ontluisterend. De beide trajectcontroles blijken al een jaar amper of niet meer te functioneren.” Volgens het antwoord waren er technische problemen met de trajectcontroles, die pas recent opgelost werden. “En nu moet men blijkbaar wachten op een nieuwe ijking. Het is onbegrijpelijk dat deze trajectcontroles, die honderdduizenden euro’s hebben gekost, een jaar inactief zijn,” zegt Ongena. De opvolging van de trajectcontroles gebeurt door de politie en valt dus onder de bevoegdheid van de burgemeester. Ongena betreurt dat hij vorig jaar, toen hij nog mobiliteitsschepen was, nooit op hoogte is gebracht van deze problemen. Dat de trajectcontroles wel degelijk nut hebben, blijkt uit de resultaten van de eerste 5 maanden van vorig jaar: in totaal werden er meer dan 700 mensen chauffeurs geverbaliseerd.

Ook de vrachtwagensluizen, die ook al meer dan een jaar geleden geplaatst werden, zijn met ernstige vertraging van start gegaan. “Ze worden pas sinds april opgevolgd. Sinds 1 mei geeft men waarschuwingen en vanaf 1 juni zouden er ook effectief boetes worden uitgeschreven,” zegt Ongena. “Dat zal geen dag te vroeg zijn, want in de maand april bleken er al 1.177 overtreders te zijn.”

Systematische halfjaarlijkse rapportering

Ongena betreurt de manke werking van de camera’s en spreekt van een gebrekkige opvolging. “Dit is niet voor herhaling vatbaar. Ik reken erop dat de trajectcontroles nu snel terug actief worden en dat men vanaf 1 juni ook effectief start met de controle op doorgaand zwaar verkeer.” Ongena vraagt een striktere opvolging. “Ik zal op de volgende gemeenteraad voorstellen dat er een systematische, halfjaarlijkse rapportering komt van de resultaten van de camera’s aan alle gemeenteraadsleden. Ik hoop dat dit voldoende druk zal zetten op alle betrokkenen om de camera’s ook effectief te gebruiken.”

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *