Geen relanceplan voor de zomer

“In plaats van bedrijven en verenigingen te steunen, keurt meerderheid zelfs belasting- en tariefverhogingen goed”

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag stelde oppositiepartij SAMEN ANDERS een ambitieus en concreet relanceplan voor dat bedrijven en handelaars, maar ook verenigingen en mensen die het moeilijk hebben extra steun moet geven in de coronacrisis. “Ons plan kreeg de steun van de andere oppositiepartijen, maar N-VA en CD&V stemden jammer genoeg tegen. In deze uitzonderlijke tijden vragen mensen dat partijen samenwerken om de crisis aan te pakken. Maar de meerderheid kan dat niet en weigerde zelfs de vraag om zeker tegen de zomer met een relanceplan te komen,” zegt Tom Ongena, fractieleider van SAMEN ANDERS. “Integendeel, er werden zelfs verschillende belasting- en tariefverhogingen goedgekeurd. Iets wat onze bedrijven en verenigingen nu juist kunnen missen als kiespijn.”

Net vandaag doet de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur een oproep aan de gemeenten om zelf ook een relanceplan op te maken. Daarbij denkt hij aan maatregelen die zowel de lokale bedrijven, handelaars en verenigingen helpen. “SAMEN ANDERS heeft zelf een concreet plan op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Het bevat 18 concrete maatregelen, zoals een vrijstelling van bedrijfsbelastingen, een Skwinkelbon voor elk gezin, het verzekeren van de subsidies voor verenigingen of de oprichting van Buurtzorgnetwerken. Ons plan was niet te nemen of te laten, maar we wilden vanuit de oppositie ook onze verantwoordelijkheid nemen,” zegt Ongena. “We vroegen dat de gemeente onze plannen ten gronde zou bestuderen en opnemen in een gemeentelijk relanceplan dat tegen de zomer klaar moest zijn.”

Gemeentebestuur weigert relanceplan op te stellen tegen de zomer

De andere oppositiepartijen steunden de voorstellen van SAMEN ANDERS. “N-VA en CD&V stemden echter botweg tegen deze noodzakelijke steunmaatregelen voor onze bedrijven en inwoners. Dat is zeer jammer. De meerderheid weigert een relanceplan op te stellen tegen deze zomer. Men zal het allemaal later dit jaar bekijken. Deze afwachtende houding laat onze bedrijven, handelaars en verenigingen dus in het ongewisse. Ze staat ook in schril contrast met de daadkrachtige relance-aanpak die we in andere, vergelijkbare gemeenten zien,” stelt Ongena vast.

Hogere belastingen en tarieven wél goedgekeurd

Het gaat zelfs de andere kant uit in onze gemeente. “Als klap op de vuurpijl keurde de meerderheid op dezelfde gemeenteraad wel verschillende belasting- en tariefverhogingen goed die onze bedrijven en verenigingen juist meer geld gaan kosten,” zegt Ongena. Het gaat om een belasting op taxibedrijven, een dubbel tarief voor bedrijven die nadarhekkens willen lenen van de gemeente en een verhoging van 10% van de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportzalen. “Hiermee geeft de gemeente een totaal verkeerd signaal. In plaats van onze bedrijven en verenigingen te steunen in deze moeilijke tijden, krijgen ze hogere tarieven aangerekend. Dat is onbegrijpelijk.”

SAMEN ANDERS roept de meerderheid op om het roer om te gooien. “Veel bedrijven en handelaars zien zwarte sneeuw. De verenigingen hebben heel wat activiteiten moeten schrappen, wat een gat slaat in hun kas. Corona heeft ook aangetoond dat er heel wat mensen zijn in onze gemeente die eenzaam zijn. We roepen de gemeente op om het roer om te gooien en nu werk te maken van een concreet relanceplan dat onze bedrijven en inwoners perspectief geeft,” zegt Ongena.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *