Gemeente moet werk maken van economische én sociale relance na de coronacrisis

SAMEN ANDERS legt ambitieus 18-puntenplan ter stemming voor aan de gemeenteraad van 4 mei

Een vrijstelling van de bedrijfsbelasting, een Skwinkelbon voor elk gezin, extra subsidies voor de verenigingen en de invoering van Buurtzorgnetwerken. Het zijn maar enkele voorstellen uit het relanceplan van SAMEN ANDERS om bedrijven, handelaars, maar ook verenigingen en inwoners door de coronacrisis te loodsen. “De coronacrisis zorgt voor veel economische, maar ook sociale schade. Naast de steun van de Vlaamse en federale overheid, nemen ook heel wat gemeenten steunmaatregelen. Onze gemeente mag niet achterblijven,” zegt Tom Ongena, fractieleider van SAMEN ANDERS. “We leggen ons plan voor aan de komende gemeenteraad en hopen dat de meerderheid zich mee achter onze voorstellen kan scharen. In het belang van onze gemeente.”

Door de coronacrisis worden heel wat mensen getroffen. Ook in onze gemeente. Het gaat om lokale handelaars en bedrijven, die een (deel) van hun omzet niet kunnen realiseren, maar ook jeugd-, sport- en andere verenigingen. Heel wat van hun evenementen, noodzakelijk om hun kas te spijzen, konden niet doorgaan. Bovendien maakt de crisis duidelijk dat er heel wat mensen zijn in onze samenleving die in deze tijden niet of onvoldoende bereikt worden.

“Daarom hebben we een economisch én sociaal relanceplan opgemaakt, waarbij we zowel onze handelaars en bedrijven, als onze verenigingen en mensen die het moeilijk hebben willen helpen om door de crisis te geraken,” zegt Tom Ongena, fractieleider van SAMEN ANDERS.

Plannen gemeentebestuur gaan niet ver genoeg

Het gemeentebestuur maakte zelf al enkele initiatieven bekend, zoals een Skwinkelbon voor elk gezin of het uitstellen van sommige belastingen. “Deze zijn zeker verdienstelijk, maar gaan voor ons niet ver genoeg,” zegt Ronny Slootmans, gemeenteraadslid. “Zo blijft het zeer onduidelijk hoe de gemeente de verenigingen wil helpen.” Bovendien stelt SAMEN ANDERS ook maatregelen voor die de sociaal zwakkeren in onze gemeente moeten helpen. “Corona heeft aangetoond dat we op crisismomenten soms moeilijk mensen kunnen bereiken die dat het meeste nodig hebben,” vult gemeenteraadslid Katrien Willems aan. “Ook daaruit moeten we lessen trekken.”

Drie luiken

Het plan van SAMEN ANDERS bevat 18 concrete maatregelen en is onderverdeeld in drie onderdelen:

1) Ondersteuning lokale economie

 • Vrijstelling bedrijfsbelasting tot maximum 500 euro
 • Skwinkelbon van 20 euro per gezin
 • Extra toelage aan vzw Skwinkel van 25.000 euro om lokale handelaars te steunen in e-commerce
 • Vrijstelling belasting standplaatsen privédomein
 • Vrijstelling retributie standplaatsen openbaar domein en kermissen
 • Vrijstelling belasting op bals en danspartijen in 2020

2) Ondersteuning verenigingen

 • Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen vastklikken (dus geen subsidieverlies door niet-doorgaan van geplande activiteiten)
 • Projectsubsidies/subsidie goede doelen: toekennen subsidie voor geplande, maar noodgedwongen afgelaste evenementen
 • Subsidie duurzaam kamp: nu al toekennen aan jeugdverenigingen (ondanks huidige onzekerheid)
 • Vergoeding voor bedeling mondmaskers aan verenigingen (vgl. met het reglement voor de bedeling van het gemeentelijk infoblad Uw Gemeente)
 • Verdubbeling toelage voor de verdeling van Uw gemeente (in 2020)
 • Verdubbeling toelage zwerfvuilacties (in 2020)
 • Verdubbeling subsidie buurtfeesten (in 2020)
 • Steun voor verenigingen die hygiënische maatregelen moeten nemen bij de heropstart van hun activiteiten (logistiek of financieel)

3) Ondersteuning mensen

 • Invoering van Buurtzorgnetwerken, waardoor mensen in eenzaamheid of die het moeilijk hebben structureel benaderd worden
 • Invoering van een “Zorgsticker”, waarmee mensen kunnen aangeven dat zorgverleners zich 24/24 uur en 7 dagen op 7 ter hoogte van hun inrit mogen parkeren
 • Het sociale netwerk Hoplr actiever inschakelen om noodvragen te detecteren of te peilen naar het welbevinden van de inwoners (via enquêtes)
 • Einde juni wordt er een toeristische gids “Vakantie in eigen gemeente” bus-aan-bus verspreid met concrete tips en weetjes om tijdens de vakantie onze gemeente te ontdekken

500.000 euro

De totale kostprijs van het plan wordt geraamd op ongeveer 500.000 euro. “Dat is vergelijkbaar met de inspanningen die gelijkaardige gemeenten doen zoals Puurs en Zemst,” zegt Tom Ongena. “We hebben de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in een sterkere lokale economie en verenigingsleven. We mogen die inspanningen niet teniet laten maken door het coronavirus.” Ongena zegt dat de gemeente deze inspanning ook kan dragen. “In de voorbije legislatuur hebben we een gezond financieel beleid gevoerd, met een halvering van de gemeenteschuld. We hebben dus voldoende buffer om nu deze inspanningen te leveren.”

SAMEN ANDERS heeft haar plan op de agenda van de gemeenteraad van maandag geplaatst. “We reiken de hand uit naar de NVA-CD&V-meerderheid. In deze crisistijden moeten we samenwerken over grenzen van oppositie en meerderheid heen,” besluit Ongena.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *