SAMEN ANDERS stelt op komende gemeenteraad voor om samenwerking aan te gaan met Vlaamse Ombudsman

SAMEN ANDERS stelt voor dat Sint-Katelijne-Waver een samenwerking aangaat met de Vlaamse Ombudsman voor de behandeling van klachten. “De Vlaamse Ombudsman is zelf vragende partij om zijn expertise ook in te zetten voor de behandeling van klachten over de gemeentelijke dienstverlening. Het kan dus een win-win zijn voor én de gemeente, die professionele ondersteuning krijgt van de Ombudsman, én voor de inwoners, die een betere klachtenbehandeling krijgen en een grotere kans dat hun problemen worden opgelost,” zegt Tom Ongena, fractieleider voor SAMEN ANDERS. De oppositiepartij heeft het voorstel op de agenda geplaatst van de gemeenteraad maandag.

 

Dagelijks krijgt de gemeente meldingen van burgers, waarbij men een oplossing vraagt voor een specifiek probleem. Het overgrote deel van deze meldingen worden afgehandeld via het meldingssysteem van de gemeente. Naast meldingen ontvangt de gemeente ook lachten. Vaak gaat het over zaken die niet opgelost geraken na een eerste melding. De gemeente heeft een eigen systeem van klachtenbehandeling. Die worden behandel via een interne klachtencoördinator. Jaarlijks wordt er een klachtenrapport opgemaakt. In 2018 waren er bijvoorbeeld 38 klachten. “Deze aanpak steunt op een reglement van 2007 en is nu aan vernieuwing toe,” zegt Tom Ongena. “Zo was er toen nog geen sprake van de integratie van het OCMW.”

SAMEN ANDERS stelt voor om die vernieuwing te gebruiken om een samenwerking te starten met de Vlaams Ombudsman. “In zijn laatste jaarverslag staat dat hij niet liever heeft dan dat gemeenten ook een beroep zouden doen op hem en zijn expertise,” zegt Ongena. De Stad Kortrijk was de eerste centrumstad die van deze mogelijkheid gebruik maakt. “Met succes zo blijkt. Recent raakte de evaluatie bekend van het eerste jaar van samenwerking. Slechts in 1 dossier kon men geen oplossing vinden,” zegt Ongena. Intussen besliste ook de gemeente Pelt om te gaan samenwerken.

Betere dienstverlening

SAMEN ANDERS stelt voor om dit nu ook te doen voor onze gemeente. “Een samenwerking  met de Vlaams Ombudsman zal de kwaliteit van onze dienstverlening naar de burger alleen maar verbeteren. Hij zal zijn uitgebreide expertise inzake klachtenbehandeling dan immers ook ten dienste stellen van onze gemeente, wat alleen maar kan bijdragen tot een efficiëntere werking,” zegt Ongena.

SAMEN ANDERS heeft dit voorstel op de agenda geplaatst van de komende gemeenteraad. “In ons voorstel blijft de eerstelijnsbehandeling  bij de gemeente, via de eigen kanalen. Maar als het probleem niet opgelost geraakt, zullen inwoners zich kunnen richten tot de Vlaams Ombudsdienst, die – samen met de gemeente – naar een oplossing zoekt.”

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *