SAMEN ANDERS vraagt opschorting procedure inzake actualisatie van het kadastraal inkomen

Ronny Slootmans: “Meer dan 1.500 gezinnen dreigen kwart meer onroerende voorheffing te moeten betalen”

Het gemeentebestuur gaf opdracht om bij meer dan 1.500 woningen het kadastraal inkomen te actualiseren. Op de gemeenteraad van maandag vroeg de SAMEN ANDERS-fractie om de procedure voor de actualisatie van het KI op te schorten. Volgens raadslid Ronny Slootmans zijn er nog heel wat onduidelijkheden bij de procedure en is het gewoon de zoveelste belastingverhoging die het gemeentebestuur doorvoert. “Met de hoge energieprijzen en inflatie staat de koopkracht van de mensen al genoeg onder druk. Een belastingverhoging kunnen ze nu wel missen als kiespijn”, zegt Slootmans.

1.517 gezinnen kregen vorige week een brief in de bus voor een actualisatie van hun kadastraal inkomen. “Het is een zeer onduidelijke brief. Hij bevat geen logo, geen handtekeningen van leden van het college en hij is niet gedateerd, wat juridisch al niet correct is. Als men zo’n bericht zou krijgen via e-mail, dan zou men dat direct verwijderen als phishing”, zegt Ronny Slootmans. “Bovendien hebben een aantal personen al aangegeven dat men geen afdoend antwoord kreeg op concrete vragen, toen men naar het in de brief vermelde telefoonnummer belde”.

SAMEN ANDERS hekelt daarom niet alleen het feit zelf van een actualisatie, maar ook de gebruikte methode. “Dit dossier hangt met haken en ogen aan elkaar. Zo kreeg iemand die in 2004 een aangevraagde en vergunde verbouwing uitvoerde, en in het verleden al een herschatting heeft gekregen, nu opnieuw een brief voor deze actualisatie. Op mijn vraag welke de criteria dan waren geweest om net die 1.500 gezinnen te selecteren, kwam geen concreet antwoord.”

SAMEN ANDERS vraagt daarom om de hele procedure op te schorten. “Meer dan 1.500 gezinnen dreigen een gevoelige belastingverhoging te krijgen. Volgens schattingen zou het tot 25% extra onroerende voorheffing betekenen. De gemeente geeft toe dat men zelf ook rekent op 50.000 euro extra belastinginkomsten. In deze tijden van hoge energieprijzen en inflatie vinden wij dat onverantwoord.”

De vraag van SAMEN ANDERS werd door de meerderheidspartijen N-VA en CD&V jammer genoeg verworpen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *