Parkeerprobleem in Pasbrug wordt nog groter

De gemeenteraad keurde gisteren het voorstel van het college goed om de parking aan de voorzijde van het seminariegebouw Borgerstein openbaar te maken. Oppositiepartij SAMEN ANDERS stemde tegen het voorstel. “De parking zal volledig gebruikt worden door de bewoners van de nieuwe appartementen omdat het college de verplichte parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per appartement loslaat. Dit wordt geen buurtparking, maar een privé-parking die door de belastingbetaler zal worden onderhouden en het parkeerprobleem niet zal oplossen maar net groter gaat maken in de buurt”, zeggen Tom Ongena en Katrien Willems (SAMEN ANDERS).

Voor de site Borgerstein in Pasbrug loopt er momenteel een vergunningsvraag voor de herontwikkeling naar een woonsite met 248 appartementen. “Deze plannen zijn niet nieuw. In de vorige legislatuur werd daarom speciaal een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om een nieuwe bestemming mogelijk te maken”, legt Ongena uit. “Maar omdat er in de buurt al een grote parkeerdruk is, hebben we toen in het RUP expliciet opgelegd dat er 1,5 parkeerplaats moet voorzien worden per appartement. Bovendien vragen we parkeermogelijkheden voor de buurt, zodat we meteen een oplossing geven voor de buurtbewoners in Pasbrug.”

99 parkeerplaatsen te weinig voorzien

De verbazing is daarom groot dat de gemeentelijke omgevingsambtenaar in zijn advies bij de vergunningsaanvraag akkoord gaat met minder parkeerplaatsen. “Voor de 248 nieuwe woningen moeten er volgens de regels in het RUP 372 parkeerplaatsen worden voorzien. In de plannen worden echter maar 273 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien, dat zijn er dus 99 te weinig”, zegt Katrien Willems, die het advies opvroeg. “Men rekent op de nieuwe openbare parking om de parkeervraag van de nieuwe appartementen op te vangen. Dat kan niet de bedoeling zijn: een openbare parking, onderhouden met geld van de belastingbetaler, kan niet dienen voor een privaat project.”a

Ook veel buurtbewoners maken zich zorgen. Er werden maar liefst 129 bezwaarschriften ingediend tegen de plannen. Er leeft een grote vrees dat de nieuwe site het parkeerprobleem in de buurt gevoelig gaat verergeren. SAMEN ANDERS vraagt daarom uitdrukkelijk aan het college om op de eerste plaats vast te houden aan de regels in het RUP en de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats, dan wel het mobiliteitsaspect bij de beoordeling van de aanvraag nog eens grondig te (her)bekijken. “We hopen dat het college voldoende garanties opneemt die ervoor zorgen dat de parking aan de voorzijde van Borgerstein een buurtparking wordt die kan helpen om de parkeerruimte in de buurt op te lossen”, zeggen Ongena en Willems.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *