Samen Anders wil dat Sint-Katelijne-Waver inzet op duurzaam waterbeleid

Nooit eerder leek de droogte zo vroeg te komen in ons land. Op sommige plaatsen kwam er afgelopen week zelfs geen leidingwater meer uit de kranen. Ook in Sint-Katelijne-Waver dreigen er tekorten. Nochtans liggen er volgens Samen Anders gemeenteraadslid Katrien Willems mogelijkheden om lokaal een omslag te bewerkstelligen: “We hebben nood aan een innovatief waterplan, waarbij we het lokale waterverbruik reduceren en inzetten op infiltratie. Gebeurt dit niet, dan is Sint-Katelijne-Waver binnen tien jaar geen groentegemeente meer.”

Hoge verhardingsgraad

Het gebrek aan water in sommige regio’s is niet enkel te wijten aan de opwarming van de aarde. Ook de verharding van de gronden zorgt ervoor dat het regenwater niet in de grond kan infiltreren, waardoor de waterstanden niet aangevuld worden. Katrien Willems is ook van die mening: “Het bestuur van Sint-Katelijne-Waver zet te weinig in op een actief beleid van ontharding. In een antwoord op mijn vraag naar onthardingsprojecten wordt steevast verwezen naar de lopende rioleringsprojecten en de open grachten in onze gemeente. Maar willen we gaan voor een duurzaam waterbeleid, moeten we net investeren in betere infiltratie in plaats van enkel te focussen op grachten en riolering waarbij  het water rechtstreeks naar de zee vloeit.”

“Uit de bouwmeesterscan van onze gemeente blijkt dat 24% van onze gemeente verhard is. Dit lijkt weinig, maar ligt 10% hoger dan het Vlaams gemiddelde”, vervolgt Willems. Niet langer verharden, en eventueel zelfs ontharden, van gronden is volgens Samen Anders dus de oplossing om waterschaarste tegen te gaan. “Een goed (grond)waterniveau is essentieel, zeker voor onze groentegemeente”, vervolgt Maurice Verheyden, gemeenteraadslid voor Samen Anders. “Door de dalende grondwatertafel worden onze landbouwers immers steeds meer onder druk gezet.”

Innovatief waterplan

“Als gemeente zouden we pionier kunnen zijn als men zou investeren in de opmaak van een lokaal waterplan”, stelt Willems. “In dit plan zou in de eerste plaats de nodige aandacht moeten uitgaan naar sensibilisering van onze inwoner, zonder hiervoor een afwachtende houding ten aanzien van de Vlaamse Overheid in te nemen. Daarnaast moet in dit plan ook aandacht besteed worden hoe we onze landbouwers optimaal kunnen beschermen tegen de opkomende droogte. Hierbij kan nagedacht worden over de creatie van opvangbekkens voor onze landbouwers aangevuld met een samenwerkingsverband met het proefstation in onze gemeente om te kijken of heroriëntatie van teelt op termijn aangewezen is.”

Willems en Verheyden roepen het gemeentebestuur dus op tot actie: “Het is nog niet te laat. We moeten onze inwoners en landbouwers beschermen en sensibiliseren tegen waterschaarste. Drinkbaar kraantjeswater en een stabiel grondwaterniveau, iets dat altijd zo vanzelfsprekend is geweest, lijkt in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend te zijn.”

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *