Doorbraak voor geluidsschermen langs R6

Nieuw project-MER verplicht Vlaanderen om 2 kilometer extra geluidsschermen te plaatsen

Vlaanderen moet extra geluidsschermen en andere milderende maatregelen nemen langs het nieuwe stuk van de R6 dat enkele jaren geleden is aangelegd. Dat blijkt uit het ontwerp van project-MER dat gisterenavond werd voorgesteld op een infovergadering. “Een belangrijke doorbraak,” zegt gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Tom Ongena (SAMEN ANDERS/Open Vld). “Al vele jaren dringen we er met de gemeente op aan dat het Gewest extra maatregelen zou nemen tegen de geluidshinder. Tot gisteren botsten we telkens op een muur. Het nieuwe plan geeft ons nu gelijk: er is wel degelijk sprake van een gevoelige toename van het geluid en dus moeten er extra geluidsschermen komen, over een lengte van minstens 2 kilometer.” Ongena rekent erop dat deze verplichtingen nu mee worden opgenomen in de omgevingsvergunning en de schermen er snel komen. Hij zal het zelf ook van nabij opvolgen in het Vlaams Parlement. “Men beloofde dat de schermen volgend jaar al geplaatst kunnen worden.”

Gisterenavond organiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer een digitale infovergadering om het nieuwe project-MER voor te stellen. Dat nieuwe milieueffectrapport moest worden opgemaakt nadat de bouwvergunning voor het doortrekken van de R6 enkele jaren geleden werd vernietigd. “Die bouwvergunning werd destijds verleend op basis van oude tellingen en metingen. Op basis van die oude metingen moesten er amper geluidschermen en andere milderende maatregelen worden genomen. Kan niet oordeelde de rechter en hij vernietigde daarom de bouwvergunning,” legt Tom Ongena uit. “Er moet dus een nieuwe vergunning worden gevraagd, met de opmaak van een nieuw rapport dat de effecten van de doortrekking op geluid en milieu in kaart brengt.”

Belangrijke doorbraak

Dat rapport is nu klaar en het bevestigt wat heel wat inwoners en de gemeente al jaren zeggen: door de doortrekking van de R6 van de Mechelsesteenweg tot aan de Putsesteenweg, is er wel degelijk een grote toename van geluid- en andere hinder voor de omwonenden. Daarom legt het nieuwe rapport extra milderende maatregelen op, zoals de plaatsing van extra geluidsschermen of extra bebossing langs het traject. “Dat is een belangrijke doorbraak,” zegt Ongena. “Al vele jaren dringen bewoners en gemeente er bij het Gewest op aan om extra maatregelen te nemen. Tot nu botsten we telkens op een muur. Het nieuwe plan geeft ons nu gelijk. Vlaanderen moet minstens 2 kilometer extra schermen plaatsen langs het nieuwe traject om de leefbaarheid voor de omwonenden te verbeteren. Ook moeten er extra groenschermen komen voor een betere luchtkwaliteit, de waterafvoer wordt verbeterd en er worden extra bomen geplant.”

Goed nieuws dus voor de bewoners, die echter nog met een reeks vragen blijven zitten. “Zo blijft de vraag om ook langs het oude stuk van de R6, vooral tussen de Lierse- en Mechelsesteenweg, geluidsschermen te plaatsen. Bovendien blijven er ook in het nieuwe stuk nog plaatsen waar er geen schermen komen, waardoor men vreest dat het geluid niet optimaal zal worden tegengehouden. Tenslotte is er ook de vraag om de hoge snelheden op de R6 aan te pakken met en trajectcontrole. “Als iedereen zich aan de maximumsnelheid zou houden, gaat het geluid al meteen met 3 dB(A) naar omlaag,” zegt Ongena.

Nieuwe schermen al in 2021

Ongena zal het dossier alvast van nabij opvolgen in het Vlaams Parlement en rekent ook op de steun van het gemeentebestuur. “Met gebundelde krachten moeten we de druk nu hoog houden op het Vlaams Gewest. De nieuwe eisen inzake geluid en milieu moeten mee worden opgenomen in de nieuwe vergunning. Daarnaast moet Vlaanderen de nodige budgetten voorzien, zodat de nieuwe schermen al volgend jaar worden geplaatst. En we moeten alles in het werk zetten zodat ook de resterende vragen bij de bewoners maximaal kunnen worden ingewilligd.”

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *