Alle dossiers netjes afgewerkt en overgedragen

Dat onze SAMEN ANDERS-schepenen hard gewerkt hebben de voorbije legislatuur, staat buiten kijf. Ze werden hiervoor ook beloond door de kiezer. “We hebben ons ambt met dezelfde positieve en

correcte houding als voorheen beëindigd en alle dossiers netjes afgewerkt en overgedragen aan de nieuwe bestuursploeg”, zegt Ronny Slootmans.

Zo werd er nog een begroting opgemaakt voor 2019. “Ook hebben we nog verder werk gemaakt van enkele lopende dossiers, zodat die zonder onderbreking konden worden overgenomen.” Zo liggen de plannen voor de heraanleg van de fietsostrade aan het station klaar en kan er snel gestart worden met de werken. De renovatie van het Sint-Michielskasteel verloopt volgens planning en de werken zullen zoals voorzien opgeleverd kunnen worden in mei. En de grond voor de nieuwe fuif- en evenementenzaal is gekocht. “We hadden deze projecten uiteraard graag zelf afgewerkt, maar we zullen alles vanuit de oppositie goed opvolgen.”

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Verwijzend naar ‘Alle dossiers netjes afgewerkt en overgedragen’ : hoe zit het met het jaren geleden opgestarte dossier ‘fietsostrade & parking NMBS’ ?
    Onlangs was ik weerom getuige van een net-niet aanrijding tussen een voertuig dat net een parkeerplaats aan het verlaten was (achteruit rijdend) een een jeugdige fietser (geen elektrische fiets)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *