Postjes verdeeld, maar welk programma?

SAMEN ANDERS stelt al meteen breuk vast met 6 jaar geleden

De bekendmaking van de schepenen en hun bevoegdheden door N-VA en CD&V, zonder eerst een bestuursakkoord op te maken, betekent voor SAMEN ANDERS meteen een breuk met de vernieuwende aanpak van zes jaar geleden. “Bovendien bevestigt de bevoegdheidsverdeling ons vermoeden dat N-VA ons opzij schoof om een minder sterke coalitiepartner te hebben,” zegt SAMEN ANDERS-kopman Tom Ongena.

SAMEN ANDERS stelt vast dat de bekendmaking van de schepenambten bij zowel N-VA als CD&V voorgaan op inhoud. “De mandaten en bevoegdheden zijn dus verdeeld, maar over wat men de komende jaren gaat doen voor de inwoners blijft het opvallend stil”, stelt Tom Ongena vast. “Daarmee is de eerste breuk met de vernieuwing van zes jaar geleden een feit. Toen hebben we eerst een ambitieus en vernieuwend bestuursakkoord opgemaakt en pas dan over de postjes gepraat. Dat belooft niet veel goeds.”

N-VA krijgt extra bevoegdheden, ten koste van grote verliezer CD&V

Het valt ook op dat bij de verdeling van de bevoegdheden N-VA een pak meer bevoegdheden bij krijgt, ten koste van de coalitiepartner. “Belangrijke bevoegdheden als duurzame ontwikkeling, milieu, evenementen en inspraak nemen ze bovenop de al zware bevoegdheden die ze hadden en houden. Dit allemaal ten koste van CD&V, dat niet eens de bevoegdheid jeugd wordt gegund, terwijl dat hun speerpunt was tijdens de campagne”, zegt Ongena. “Dit toont zeer duidelijk aan waar het N-VA om te doen was na de verkiezingen: de winnaar van de verkiezingen inruilen voor de grote verliezer, omdat die minder hard zou doorwegen. Ons vermoeden wordt meteen bevestigd.”

Vergelijkbare berichten