Drie voorstellen SAMEN ANDERS goedgekeurd op gemeenteraad. Constructief oppositie voeren loont

Met een positieve ingesteldheid oppositie voeren loont, dat bleek afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad in Sint-Katelijne-Waver. “Onze voorstellen om de  gevaarlijke verkeerssituaties in de Lange Zandstraat en aan de Heisbroekweg aan te pakken in onze gemeente konden op bijval rekenen bij de meerderheid, alsook ons idee om een samenwerking te onderzoeken met de Vlaamse Ombudsman.”

“De afgelopen maanden kregen we van verschillende inwoners en bewoners uit de Lange Zandstraat de melding dat er zich een verkeersonveilige situatie voordeed ter hoogte van de nieuw opgerichte verkeersgeleiders”, zegt gemeenteraadslid Katrien Willems. Een vrachtwagen blokkeert hier nagenoeg dagelijks een vlotte doorgang. Hoewel deze reglementair geparkeerd staat, is de zichtbaarheid, vooral ’s avonds, beperkt. “Ons voorstel bestaat erin een middenmarkering aan te brengen, zodat een parkeerverbod ontstaat tussen de verschillende verkeersgeleiders. Zowel de burgemeester als de schepen van mobiliteit, Eric Janssens (CD&V), stonden weigerachtig tegen dit voorstel. Ons voorstel kon echter rekenen op de steun van de voltallige oppositie en meerdere leden van de meerderheid, waaronder enkele schepenen. Zo werd het voorstel om deze gevaarlijke situatie aan te pakken alsnog goedgekeurd,” besluit Katrien Willems.

Veilige oversteek Heisbroekweg

Ook het voorstel om de oversteek over de Heisbroekweg aan het kruispunt met Dreefvelden kon rekenen op een meerderheid. “Door het wegstralen van de tijdelijke markeringen daar, is dit gevaarlijke kruispunt nu nog gevaarlijker. Daarom vragen we om snel terug duidelijke markeringen aan te brengen. Ook vragen we om het kruispunt veiliger te maken voor overstekende voetgangers en fietsers,” zegt Tom Ongena, fractieleider.

Tijdens de vorige legislatuur werden al eerste plannen gemaakt, waarbij er oversteek-eilanden zouden komen. “Er is toen afgesproken deze te realiseren na de werken in de Stationsstraat. Die werken zijn nu klaar en daarom vragen we om er werk van te maken.”

Ook zullen er tellingen komen in de Kempenarestraat – ter hoogte van HUBO – om na te gaan of daar een afgescheiden fietspad kan worden aangelegd. “Tijdens de werken in de Stationsstraat was daar een afgescheiden fietspad gemaakt, tot grote tevredenheid van vele fietsers. Dat is nu verwijderd, maar toch rijden er dagelijks nog heel wat fietsers. Zij moeten terug op de openbare weg, tussen het vele zwaar verkeer. We vragen daarom na te gaan of daar geen definitief fietspad kan komen.”

Samenwerking Vlaamse Ombudsman

Ook een derde voorstel van SAMEN ANDERS werd aanvaard, met name het voorstel om een samenwerking met de Vlaamse Ombudsman aan te gaan. In dit voorstel blijft de eerstelijnsbehandeling bij de gemeente, via de eigen kanalen. Maar als het probleem niet opgelost geraakt, zullen inwoners zich kunnen richten tot de Vlaamse Ombudsdienst, die – samen met de gemeente – naar een oplossing zoekt. Hiermee volgen we het voorbeeld van de stad Kortrijk en de gemeente Pelt die al een samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst aangingen. “Een samenwerking met de Vlaams Ombudsman zal de kwaliteit van onze dienstverlening naar de burger alleen maar verbeteren. Hij zal zijn uitgebreide expertise inzake klachtenbehandeling dan immers ook ten dienste stellen van onze gemeente, wat alleen maar kan bijdragen tot een efficiëntere werking,” besluit Tom Ongena.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *