Gemeente gaat gebruikmaken van GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen

Inkomsten zullen gebruikt worden voor extra investeringen in verkeersveiligheid en trajectcontroles

Het Vlaams Parlement keurde onlangs een decreet goed waardoor lokale besturen lichte snelheidsovertredingen in zones van 30km/u en 50km/u voortaan via GAS-boetes kunnen sanctioneren. De inkomsten van deze boetes vloeien rechtstreeks terug naar de gemeentes waardoor zij de mogelijkheid krijgen om lokaal extra te investeren in verkeersveiligheid. Tom Ongena, fractieleider van SAMEN ANDERS, plaatste het punt begin november op de agenda van de gemeenteraad waarop de burgemeester aangaf de mogelijkheden te bekijken. Afgelopen gemeenteraad werd het voorstel om lichte snelheidsovertredingen met GAS-boetes te sanctioneren alsnog unaniem aangenomen.

 GAS-boetes

In oktober keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waardoor lokale besturen GAS-boetes zullen kunnen uitschrijven voor snelheidsovertredingen in zones waar men 30km/u en 50km/u mag rijden. De snelheidsovertredingen mogen maximaal 20km/u bedragen. Zo wil men steden en gemeenten de mogelijkheid geven om gericht te handhaven in deze zones, waar het vaak gaat om dorpskernen en schoolomgevingen.

Investeren in verkeersveiligheid

Het voordeel van de GAS-boetes is dat de inkomsten rechtstreeks naar de gemeente vloeien. “Onze gemeente investeerde de voorbije jaren veel in verkeersveiligheid en handhaving, zoals trajectcontroles,” zegt Ongena. “Met deze boete-inkomsten kunnen we ook in de toekomst investeringen doen in verkeersveiligheid, zoals veiligere schoolomgevingen, maar kunnen we ook extra trajectcontroles realiseren, o.a. in de Molenstraat.”

 Implementatie

Oppositiepartij SAMEN ANDERS vroeg op de gemeenteraad van begin november aan het gemeentebestuur om gebruik te maken van deze nieuwe decretale mogelijkheid, waarop de burgemeester aangaf het voorstel te bekijken. Afgelopen gemeenteraad werd het punt opnieuw voorgelegd waarop unaniem beslist werd het voorstel aan te nemen waardoor snelheidsovertredingen gesanctioneerd kunnen worden via GAS-boetes. “Vanaf 1 februari gaat het nieuwe decreet in werking en onze partij zal dan ook van nabij opvolgen of het gemeentebestuur deze GAS-boetes invoert en de inkomsten aanwendt voor investeringen in verkeersveiligheid en trajectcontroles,” sluit Ongena af.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *